Zarządzanie Czasem Pracy Kierowców

obliczanie czasu pracy kierowców


Regulacje prawne dotyczące czasu pracy i odpoczynków kierowców sprawiają, że firmy muszą umiejętnie zarządzać posiadanymi zasobami ludzkimi i  transportowymi. Aby pomóc Państwu sprostać restrykcyjnym przepisom ustawowym odnośnie czasu pracy kierowców firma AutoGuard stworzyła nowoczesne rozwiązanie informatyczne o nazwie Zarządzanie Czasem Pracy Kierowców.  Głównym założeniem funkcjonalnym Modułu Zarządzania czasem Pracy Kierowcy jest możliwość stałej analizy i optymalizacji danych dotyczących statusów pochodzących z tachografu poszczególnych kierowców

Funkcjonalność Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy rejestruje i analizuje dane o czasie pracy kierowcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki rzetelnej informacji o  czasach pracy poszczególnych kierowców cały proces zarządzania flotą staje się znacznie łatwiejszy. Możecie Państwo optymalizować koszty związane z naliczaniem wypłacanych diet poprzez weryfikację pobytu w strefie gdzie koszty przedsiębiorcy są niższe. Powiadomienia o zbliżających się przekroczeniach czasów pracy i przestrzegania wymaganych przerw i odpoczynków przyczynia się do uniknięcia kar finansowych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Moduł Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy obejmuje następujący zakres funkcjonalności:

 • Dzięki połączeniu urządzenia AutoGuard poprzez złączę D8 tachografu cyfrowego odczytywanie w trybie online informacji o stanie działań wykonywanych przez poszczególnych kierowców w pojeździe (przy włożonych do slotów tachografu kartach kierowcy),
 • Identyfikacja kierowców na podstawie numerów kart kierowców włożonych do slotów tachografu cyfrowego, co umożliwia prezentację tekstową i graficzną informacji o kierowcach (nazwiska i imiona) oraz statusów tachografu z podziałem na „Kierowca 1”, „Kierowca2”,
 • Liczenie czasu pracy każdego z kierowców dla załóg jedno i dwuosobowych według statusów tachografu cyfrowego,
 • Prezentacja  czasów pracy kierowcy w rozbiciu na określone warianty czasowe: dzienny,  dwutygodniowy, miesięczny,  
 • Prezentacja graficzna czasów pracy obejmująca dzień bieżący z możliwością podglądu w postaci graficznej informacji do dwóch pełnych tygodni wstecz oraz dni poprzednichz bieżącego tygodnia,
 • Podgląd bieżącego i pozostałego, zgodnego z przepisami, czasu prowadzenia danego kierowcy
 • Generowania raportów okresowych dotyczących czasu pracy kierowców w odniesieniu do danych statusów kierowców oraz określonych przedziałów czasowych z możliwością ich eksportowania do formatów *.PDF, *.CSV, *.XLS.  Wygenerowany raport składa się z listy statusów dla danego kierowcy oraz dni kalendarzowych w rozbiciu na godziny. W raporcie są prezentowane czasy w odniesieniu do danych statusów kierowców oraz określonych przedziałów czasowych,
 • Mechanizm powiadomień dający możliwość informowania o braku powiązania kartyz kierowcą, limitach pracy poszczególnych kierowców oraz o jeździe bez włożonej karty kierowcy,
 • Dostęp do funkcjonalności Bramka SMS dająca możliwość przesyłania wiadomości tekstowych do wybranego kierowcy,
 • Dostęp do komunikatora Skype umożliwiającego połączenie z danym kierowcą,
 • Historia statusów poszczególnych kierowców przechowywana będzie w systemie AutoControl 2.0. do 3 m-cy wstecz.